Beleidsstukken Noorderlicht 2017-2020

De onderstaande stukken zijn dit jaar door Noorderlicht geproduceerd, cq aan Noorderlicht verzonden, in het kader van de nationale en regionale cultuurnota's voor de periode 2017-2020. De bestanden zijn chronologisch geordend, ze worden vrijwel allemaal aangeboden in pdf bestandsformaat.

Achtergrond: Noorderlicht in 2016 en verder

Actueel Op verzoek van diverse beleidsmakers waar recent mee gesproken is, zet Noorderlicht hier een reeks in het oog springende activiteiten voor 2016, en voorzover vastgelegd 2017/2018 op een rij.

Noordelijk beleid: Bezwaarschrift Provincie Groningen

29 september Een bezwaarschrift tegen het besluit van de provincie, waarin wordt aangetoond dat de procedure op juridische gronden niet correct gevoerd is.

Rijksbeleid: Brief Noorderlicht aan Tweede Kamerleden

16 september Een brief aan de Tweede Kamer met het gemotiveerde verzoek om Noorderlicht te ondersteunen. Er wordt name gewezen op de hernieuwde aandacht voor festivals en op het feit dat de criteria van de Raad voorbijgaan aan het specifieke karakter van het métier fotografie.

Noordelijk beleid: Zienswijze op concept Cultuurnota Gemeente Groningen

9 september De Gemeente heeft haar concept cultuurnota uitgebracht, waarin zij Noorderlicht lager honoreert dan de Groninger Kunstraad adviseerde. Dit is de reactie van Noorderlicht hierop, waarin zij vraagt om a) alsnog het geadviseerde bedrag en honoreren en b) steun te zoeken in Den Haag.

Rijksbeleid: Brief Noorderlicht aan Minister Bussemaker

30 augustus Een brief aan minister Bussemaker, met het gemotiveerde verzoek om het advies van de Raad voor Cultuur aan te vullen met een honorering voor Noorderlicht.

Steunbetuiging: Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

17 augustus Een brief die de organisatie van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 aan de minister stuurde. De organisatie pleit hierin voor het ondersteunen van onder andere Noorderlicht, als belangrijke instelling voor de programmering van het 2018 evenement.

Steunbetuiging: Nederlands Fotomuseum

16 augustus Een steunbetuiging van het Fotomuseum, aan de Provincie Groningen geadresseerd. Het museum wijst op de toonaangevende geëngageerde en internationale positie van Noorderlicht in de Nederlandse fotografische infrastructuur en uit zijn grote zorg.

Rijksbeleid: Advies van Raad voor Cultuur over Noorderlicht, 2e ronde

15 augustus In de eerste aanvraagronde voor de Basis Infrastructuur van het ministerie van OCW, liet de Raad voor Cultuur één plek onvervuld. Daarvoor werd een tweede aanvraagronde in het leven geroepen. Noorderlicht diende een bijgesteld beleidsplan in, dit is de reactie van de Raad.

Rijksbeleid: Advies van Raad voor Cultuur over Noorderlicht, aanvullende reactie 1e ronde

17 juli Noorderlicht tekende bezwaar aan tegen het advies van de Raad voor Cultuur, op basis van in haar ogen onjuiste aannames die de Raad heeft gemaakt bij zijn oordeel. Dit is de reactie van de Raad hierop.

Noordelijk Beleid: Noorderlicht in de Cultuurnota's Gemeente en Provincie Groningen

12 juli De Concept Cultuurnota van de Gemeente honoreert Noorderlicht, maar voor een lager bedrag dan de eigen Kunstraad adviseerde. Er wordt melding gemaakt van toekomstige gesprekken met Noorderlicht, over scenarios met dan niet ontvangen steun van de Rijksoverheid, tot die tijd is niets definitief. De nota heeft de status van concept, waarover nu inspraak mogelijk is.

De provincie brengt een vrijwel identiek oordeel uit, dat echter al de status van een vastgelegd besluit heeft. Er is geen nota beschikbaar met toelichtingen op instellingsniveau. Inspraak is niet meer mogelijk. Noorderlicht heeft bezwaar aangetekend.

Beleidsplan: Noorderlicht 2017-2020 - versie 2

11 juli In de eerste aanvraagronde voor de Basis Infrastructuur van het ministerie van OCW, liet de Raad voor Cultuur één plek onvervuld. Daarvoor werd een tweede aanvraagronde in het leven geroepen. Dit is de herziene aanvraag van Noorderlicht, waarin het bestaande accent op vernieuwing meer naar voren is gehaald.

Rijksbeleid: Brief van Noorderlicht aan 2e kamer

22 juni Een brief van Noorderlicht aan de Tweede Kamer. Noorderlicht vraagt alvast aandacht, vóór het zomerreces begint, voor haar positie. De Raad koos ervoor om op basis van het argument 'vernieuwing' en verder goed presterende instelling, die op alle criteria perfect past in het beleid van de minister, in gevaar te brengen.

Steunbetuiging: Groninger Museum, Drents Museum, Fries Museum

22 juni De drie grote noordelijke musea spreken gezamenlijk hun steun uit voor Noorderlicht, als waardevolle, inhoudelijke sterke en stimulerende samenwerkingspartner, een belangrijke speler in het ijle noordelijke culturele veld.

Opinie: Recensie ARENA in de Volkskrant

21 juni De Volkskrant publiceerde een positieve recensie over het Noorderlicht festival ARENA in Museum Belvédère. Het artikel reageert ook ferm op het zojuist bekend gemaakte advies van de Raad voor Cultuur.

Rijksbeleid: Bezwaar Noorderlicht tegen het advies van de Raad voor Cultuur

31 mei Noorderlicht tekende bezwaar aan tegen het advies van de Raad voor Cultuur, op basis van in haar ogen onjuiste aannames die de Raad heeft gemaakt bij zijn oordeel.

Opinie: Leeuwarder Courant

27 mei In een column in de Leeuwarder Courant wordt Noorderlicht ondersteund, terwijl de journalist haar verbazing uitspreekt over de beperkte visie van de Raad voor Cultuur.

Noordelijk beleid: Advies van de Groninger Kunstraad over Noorderlicht

26 mei De Groninger Kunstraad brengt zijn advies uit over ondersteuning van Noorderlicht door de Gemeente en Provincie Groningen. Het advies is positief, maar blijkt later niet opgevolgd te worden door de overheden.

Rijksbeleid: Eerste reactie van Noorderlicht op het advies van de Raad voor Cultuur

23 mei Een eerste publieke reactie van Noorderlicht op het afwijzende advies van de Raad voor Cultuur: in een land zonder nationaal fotobeleid, mag een goed functionerende fotografie-instelling niet terzijde wordt geschoven, omdat ze slechts één van de zes gestelde kerntaken niet conform de criteria van de beeldende kunsten uitvoert.

Rijksbeleid: Advies van de Raad voor Cultuur over Noorderlicht

19 mei De Raad voor Cultuur brengt zijn advies uit omtrent opname van Noorderlicht in de Basis Infrastructuur. Het advies is negatief, op basis van de argumenten 'experiment en vernieuwing'. De Raad geeft dit prioriteit boven alle andere criteria van de minister, waaraan Noorderlic=ht wel ruimschoots voldoet, en gaat voorbij aan het feit dat Noorderlicht zelfs in tijden van bezuinigingen haar beleidsplan 2013-2016, goedgekeurd voor opname in de BIS in de afgelopen periode, volledig heeft gerealiseerd.

Achtergrond: Noorderlicht Bestuursverslag 2015

31 mei In het bestuursverslag 2015 wordt verslaglegging gedaan van de prestaties in 2015; tevens wordt de huidige situatie van Noorderlicht uiteengezet. Het verslag maakt duidelijk dat trots op zijn plaats is, maar uit ook bezorgdheid over de kwetsbare financiële positie.

Beleidsplan: Noorderlicht 2017-2020 - versie 1

1 februari Het jaar begint met het indienen van de plannen voor de toekomst van Noorderlicht, bij zowel de landelijke and regionale overheid. Het is een ambitieus maar realistisch plan, met als voornaamste koerswijziging een verbreding van de activiteiten van Noorderlicht door het jaar heen. (Dit is de OCW versie van het plan. De regio-versie is iets langer, wegens een minder strikte woordenaantal-eis bij het indienen.)

Achtergrond: Reizende Tentoonstellingen Noorderlicht

Actueel Veel mensen beseffen niet dat Noorderlicht producties over de hele wereld te zien zijn, al jaren lang. Daarom is dit document samengesteld, met een overzicht van alle buitenlandse presentaties van Noorderlicht.